UNIX xv6 (rev8, 9/1/15)
 All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros
Data Structures
Here are the data structures with brief descriptions:
oCbackcmd
oCbuf
oCcmd
oCcontext
oCcpu
oCdevsw
oCdinode
oCdirent
oCelfhdr
oCexeccmd
oCfile
oCgatedesc
oCheader
oCinode
oCioapic
oClistcmd
oClog
oClogheader
oCmp
oCmpconf
oCmpioapic
oCmpproc
oCpipe
oCpipecmd
oCproc
oCproghdr
oCredircmd
oCrtcdate
oCrun
oCsegdesc
oCspinlock
oCstat
oCsuperblock
oCtaskstate
\Ctrapframe